Raport Polski Rynek Paliw 2008

Raport - Polski Rynek Paliw 2008 to jedyne tego typu opracowanie analityczne, które zawiera prognozę zmian cen paliw na giełdzie w Londynie i u polskich producentów z podziałem na poszczególne miesiące 2009 r. Celami tegorocznego opracowania e-petrol.pl, które przyświecały autorom – specjalistom z e-petrol.pl i współpracownikom portalu, było dostarczenie uczestnikom rynku paliw rzetelnej wiedzy o bieżącej sytuacji w branży oraz o perspektywach jej rozwoju.

Raport kierowany jest głownie do uczestników polskiej branży paliw, jednak omawiane w nim tematy mogą okazać się skuteczną pomocą w zrozumieniu mechanizmów i zależności rynkowych również dla firm, których działalność pośrednio wiąże się z sektorem polskiej petrochemii czy detalicznym handlem paliwami.

Spis treści

Pobierz

Fragment raportu