Raport - Polski Rynek Paliw 2019/2020

Raport - Polski Rynek Paliw 2019/2020

Najnowszy raport już w sprzedaży

Co oferuje Raport

Kalendarium najważniejszych wydarzeń z ubiegłych lat

Najnowsze rankingi firm z sektora paliwowego, BIO i LPG

Ciekawe felietony, analizy i prognozy pisane przez znawców rynku

Wywiady z przedstawicielami najwiekszych firm na rynku paliw

Informacje o zmianach prawnych oraz przydatne porady

Przejrzystą prezentację danych na wykresach i tabelach

W tegorocznej edycji

Wprowadzenie

Omawiany w Raporcie rok 2019 był interesujący i z perspektywy kilku miesięcy roku 2020 można by o nim powiedzieć, że na rynku międzynarodowym w większości był trudny do przewidzenia. Swoje piętno odcisnęły na nim trzy fakty: proces związany z połączeniem PKN Orlen z Grupą Lotos, awaria rurociągu Przyjaźń, który tłoczy rosyjską ropę do wielu krajów naszego regionu oraz kłopoty finansowe importera paliw do Polski – firmy Onico oraz to, że wiosną do Polski dotarła zanieczyszczona ropa, która mogła wywołać poważny kryzys naftowy. Rok 2020 upływa pod znakiem skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19, która w bardzo dużym stopniu dotknęła branżę ropy i paliw, gdzie okresowo doświadczaliśmy spadku ceny i popytu na surowiec, wynikającego z mniejszego zapotrzebowania na paliwa ze strony transportu, szczególnie samochodowego i lotniczego.

Paliwa hurtowe
Paliwa - rynek hurtowy

 • Cisza przed burzą – przegląd wydarzeń na rynku naftowym
 • Lata 2019 i 2020 na hurtowym rynku paliw w Polsce – analiza cenowa i prognoza na rok 2021
 • Czas rozwoju, pandemii i fuzji na polskim hurtowym rynku paliw w latach 2018-2020
 • Odpowiadamy na wyzwania pojawiające się na rynku paliw
 • Import paliw to biznes dla wybranych
 • Zmiany prawne dotyczące branży w latach 2019-2020
 • TOP200 firm paliwowych

Paliwa detaliczne
Paliwa - rynek detaliczny

 • Rynek stacji paliw w obliczu dużych zmian własnościowych
 • Elektromobilność 2019 – biznes walczy, władza obiecuje
 • Sprzedaż na stacjach paliw rośnie w dwucyfrowym tempie
 • Stacje paliw zmieniają handel detaliczny
 • Kasy online – pierwsze doświadczenia stacji paliw
 • Stawiamy na rozwój jakościowy naszej sieci

Biopaliwa
Biopaliwa

 • Sytuacja na rynku biopaliw i biokomponentów ciekłych
 • Biometan jako narzędzie realizacji celów OZE w Polsce – stan obecny i perspektywy
 • Importerzy i producenci paliw z nowymi obowiązkami
 • Chcemy wykorzystać krajowy potencjał
 • TOP20 firm obecnych w branży biopaliw

LPG
LPG

 • Najsilniejsi wyznaczają kierunki. Co działo się na polskim rynku LPG w 2019 i 2020 roku?
 • Sytuacja cenowa na polskim rynku gazu płynnego w latach 2019–2020 i prognoza na kolejny rok
 • W sektorze gazu można nadal zrealizować ciekawe projekty
 • Kolejny obowiązek dla handlujących SENT w branży LPG
 • TOP30 branży LPG

TOP200 i zestawienia sektorowe Raport to jedyna publikacja, która zawiera informacje na temat kondycji finansowej branży - ranking TOP200 firm paliwowych prezentujący dane o wynikach za 2019 rok, uzupełniony o zestawienia sektorowe związane z branż

e-petrol.pl

Tabele i wykresy Lektura raportu w przystępny sposób przybliża zjawiska i trendy obecne na rynkach ropy naftowej i sytuację krajowego sektora paliwowego. Dołożyliśmy starań, aby zebrane dane, często niedostępne nigdzie indziej, zaprezentować w atra

e-petrol.pl

Wywiady Jak co roku, zadbaliśmy też, aby w wywiadach – które są niewątpliwą wartością tej publikacji – to przedstawiciele rynków paliw, biopaliw i LPG mogli bezpośrednio podzielić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami i prognozami.

e-petrol.pl

Zamów Raport

1

Wypełnij formularz

Podaj dane potrzebne do kontaktu.
2

Poczekaj na kontakt

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie.
3

Obierz raport

Wysyłką kurierską dostarczymy raport.

Jesteś zainteresowany?

*pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Information Market S.A.: 71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl.
 3. Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru akcjonariuszy i wypełniania obowiązków wynikających z posiadaniem przez Pana statusu akcjonariusza spółki oraz na podstawie art. 6 pkt 1f tegoż rozporządzenia w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na przesyłaniu informacji drogą pocztową lub elektroniczną, oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 4. Odbiorcami Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiot świadczący usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 5. Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres posiadania przez Pana statusu akcjonariusza Information Market S.A. oraz przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
 7. Posiada Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych.
 8. Posiada Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień jako akcjonariuszy.