Raport - Polski Rynek Paliw 2021/2022

Raport - Polski Rynek Paliw 2021/2022

Najnowszy raport już w sprzedaży

Co oferuje Raport

Kalendarium najważniejszych wydarzeń z ubiegłych lat

Najnowsze rankingi firm z sektora paliwowego, BIO i LPG

Ciekawe felietony, analizy i prognozy pisane przez znawców rynku

Wywiady z przedstawicielami najwiekszych firm na rynku paliw

Informacje o zmianach prawnych oraz przydatne porady

Przejrzystą prezentację danych na wykresach i tabelach

W tegorocznej edycji

Wprowadzenie

Lata 2021 i 2022 zapamiętamy jako okres oczekiwania na fuzję Orlenu i Lotosu, moment pobudzenia gospodarczego po pandemii COVID19, ale przede wszystkim jako czas napaści Rosji na Ukrainę i jej skutków w sektorze energetycznym na całym świecie.

Pomimo niepewnej sytuacji politycznej, związanej z wojną w Ukrainie, Europa nie zaprzestała walki ze zmianami klimatu, która w obecnej sytuacji na rynku paliw konwencjonalnych wydaje się jeszcze bardziej niezbędna dla przyszłości Starego Kontynentu i świata. Trzeba jednak liczyć się z tym, że zbliżające się miesiące mogą przynieść poważne problemy na unijnym, a w szczególności na polskim rynku paliwowym w związku z oczekiwanym ograniczeniem importu z Rosji.

W Raporcie przedstawiamy możliwe scenariusze dla rynku polskiego z perspektywy dużych odbiorców przemysłowych oraz importerów, którzy zrezygnowali z zakupu gazu płynnego z Rosji i postawili wyłącznie na import droższego LPG, ale z innych kierunków dostaw.

Rok 2023 może też okazać się też kolejnym rokiem rewolucyjnych zmian przepisów prawnych i konieczności szybkiego dostosowania się do sankcji handlowych i ich skutków.

Paliwa hurtowe
Paliwa - rynek hurtowy

 • Ropa w cieniu wojny
 • Polski hurtowy rynek paliw 2021–2022 wobec zmian wewnętrznych i w obliczu wojny
 • Legislacja bez stagnacji – najważniejsze zmiany prawne w sektorze paliw ciekłych
 • Lata 2021 i 2022 na hurtowym rynku paliw w Polsce – analiza cenowa i prognoza na rok 2023
 • Rynek paliw na tym skorzysta – wywiad
 • Sankcje handlowe wobec Rosji i Białorusi – perspektywa branży paliwowej

Paliwa detaliczne
Paliwa - rynek detaliczny

 • W oczekiwaniu na fuzję i zmiany
 • Sytuacja na detalicznym rynku paliw w Polsce wraz z prognozą cenową w latach 2022-2023
 • Stawiamy stopę na nieznanych ziemiach – wywiad
 • E-samochody – infrastruktura, szanse i realne zagrożenia
 • Nie rządzi sieć, nie rządzi logo, nie rządzę nawet ja. Rządzi klient – wywiad

Biopaliwa
Biopaliwa

 • Przegląd wydarzeń na rynku biokomponentów i biopaliw
 • Alternatywne paliwa transportowe (APT)
 • Przepisy biopaliwowe – więcej pytań, niż odpowiedzi
 • TOP25 firm branży biopaliw

LPG
LPG

 • Rewolucja w małych dawkach Rynek LPG w Polsce w roku 2022
 • Sytuacja cenowa na polskim rynku gazu płynnego w 2022 roku i prognoza na rok 2023
 • Pozostaniemy pewnym dostawcą dobrej energii – wywiad
 • Wojna zmieniła wszystko? Konsekwencje rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla rynku LPG w naszej części Europy
 • TOP30 branży LPG


Zamów Raport

1

Wypełnij formularz

Podaj dane potrzebne do kontaktu.
2

Poczekaj na kontakt

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie.
3

Obierz raport

Wysyłką kurierską dostarczymy raport.

Jesteś zainteresowany?

*pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Information Market S.A.: 71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl.
 3. Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru akcjonariuszy i wypełniania obowiązków wynikających z posiadaniem przez Pana statusu akcjonariusza spółki oraz na podstawie art. 6 pkt 1f tegoż rozporządzenia w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na przesyłaniu informacji drogą pocztową lub elektroniczną, oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 4. Odbiorcami Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiot świadczący usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 5. Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres posiadania przez Pana statusu akcjonariusza Information Market S.A. oraz przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
 7. Posiada Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych.
 8. Posiada Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień jako akcjonariuszy.
©2001- Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone