W tegorocznej edycji

 • Paliwa - rynek hurtowy

  » OPEC wraca do gry

  » Zmiany w Prawie energetycznym dla sektora paliw

  » Rok 2016 na hurtowym rynku paliw w Polsce

  » Czy obecny rok będzie trudniejszy od minionego?|

  » Ceny hurtowe paliw w Polsce

  » Zmiany w prawie podatkowym istotne z punktu widzenia rynku paliwowego

  » Pakiet przewozowy i jego wpływ  na branżę paliw

  » Nowe tendencje na rynku paliw – schyłek ery diesla?

 • Paliwa - rynek detaliczny

  » Sytuacja na detalicznym rynku paliw w Polsce i prognoza na rok 2017

  » Zmiany barw ożywiają rynek

  » Stacja przyszłości

  » Lokalna marka receptą na sukces

  » Nowe sposoby na zwiększanie obrotów stacji

  » Czas na detal

 • Biopaliwa

  » Przegląd wydarzeń na rynku biopaliw i biokomponentów

  » EBB oskarża Polskę – nieuczciwy wywóz biodiesla?

  » Najważniejsza jest wysoka jakość świadczonych usług

  » „Pakiet zimowy” Komisji Europejskiej – dla branży biopaliw powiało chłodem?

  » TOP40 firm obecnych w branży biopaliw

 • LPG

  » Ostatni taki rok? Polski rynek LPG w roku 2016

  » Sytuacja cenowa na polskim rynku  gazu płynnego

  » Wolny rynek jest najlepszym regulatorem  potrzeb klientów

  » Bałtyk oknem na świat – import drogą morską

  » Ranking TOP40 LPG

Rankingi rynkowe

Ranking TOP200 firm paliwowych został przygotowany dla czytelników Raportu Polski Rynek Paliw już po raz piąty. Podobnie jak w ostatnich latach uzupełniamy to zestawienie o dwa rankingi sektorowe - dla branży biopaliw i LPG. Lista firm, które były brane pod uwagę przy tworzeniu rankingu dwustu największych podmiotów na ryku paliw płynnych w Polsce w 2016 r.  została przygotowana przez zespół  ekspertów z firmy Information  Market,  wydawcy  branżowego  portalu  e-petrol.pl.  Znalazły się na niej przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem tradycyjnymi paliwami płynnymi, biopaliwami i gazem płynnym. Kryterium decydującym o miejscu w zestawieniu była wielkość przychodów ze sprzedaży, osiągniętych w 2016 r. Dane finansowe dostarczył partner rankingu firma Info Veriti, która posiada całą, aktualną bazę obejmującą wszystkie podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, dostępną on-line przez 24 godziny. W zestawieniu ujęte są także firmy działające jako zakłady osób fizycznych, które dane finansowe przekazały redakcji raportu do publikacji. 

Handel paliwami, to trudny biznes, ale największe firmy potrafią na nim zarabiać. Tylko dwadzieścia podmiotów z naszego zestawienia TOP200 w 2016 r. zanotowało stratę. Zdecydowana większość zamknęła rok na plusie.

Kup raport i poznaj pełną listę najważniejszych firm w branży paliw.

Pobierz

Co w raporcie?

Z tegorocznego raportu wynika, że od sierpnia 2016 roku, kiedy wprowadzono przepisy pakietu paliwowego (nowelizacji ustaw o VAT i akcyzie, Prawa energetycznego oraz ustawy o zapasach paliw), których celem miało być uporządkowanie zasad przywozu paliw do kraju oraz znacznie ograniczenie szarej strefy, coraz wyraźniej krystalizował się układ sił najważniejszych uczestników rynku paliw w Polsce. Z danych organizacji branżowych wynika, że dzięki nowym regulacjom w drugim półroczu zauważalny był wzrost legalnej sprzedaży produktów petrochemicznych, szczególnie widoczny w przypadku oleju napędowego.

 • Analizy rynkowe
 • Ujęcie czterech segmentów rynku paliw
 • Liczne tabele i wykresy
 • TOP200 firm paliwowych
 • TOP40 firm z rynku LPG i biopaliw
 • Wywiady z przedstawicielami branży
 • Prognozy cen paliw na 2017 rok