Raport Polski Rynek Paliw 2011

Nie można pominąć zmian, jakie zaszły na rynku polskim w 2011. Ich szczegóły są drobiazgowo przeanalizowane w Raporcie, a opis zmian może stanowić cenny przyczynek do poszerzenia wiedzy na temat zmian, jakie mogą zachodzić w najbliższych miesiącach na polskich stacjach. Dodatkową zaletą raportu jest współpraca z kancelarią Mamiński i Wspólnicy, która zaowocowała bogatą grupą tekstów dotyczących kwestii prawnych na polskim rynku paliwowym.

Raport dotyczący roku 2011 wzbogaciliśmy m.in. rozszerzonym opisem oferty pozapaliwowej polskich stacji, a także struktury franczyz na stacjach. Co dodatkowo pojawia się w raporcie za rok 2011 to także porównanie polskich cen z cenami ościennych krajów. To pozwala zweryfikować obiegowe opinie o naszych rodzimych problemach i - co tu ukrywać - nastraja Czytelnika optymistycznie.

Spis treści

Pobierz

Fragment raportu

Pobierz

Spis tabel i wykresów

Pobierz