Raport Polski Rynek Paliw 2009

Publikacje e-petrol.pl przedstawia szereg interesujących analiz cen ropy naftowej, paliw konwencjonalnych, jak również obecnych na rynku paliw alternatywnych w postaci biopaliw oraz gazu propan-butan. Ponadto „Raport – Polski Rynek Paliw 2009” zawiera także prognozę cen hurtowych cen paliw, biodiesla oraz propan-butanu w 2010 r.

Dla kogo?

Raport został przygotowany przede wszystkim z myślą o uczestnikach rynku paliw płynnych w Polsce oraz osobach i firmach zainteresowanych tym segmentem polskiej gospodarki. Z pewnością okaże się przydatny w ukierunkowaniu działań związanych z planowaniem inwestycji w sektor petrochemiczny. Dla osób kształcących się oraz instytucji rządowych raport e petrol.pl stanowi od lat źródło syntetycznej wiedzy o krajowym rynku paliw.

Spis treści

Pobierz

Fragment raportu

Pobierz

Spis tabel i wykresów

Pobierz