Raport Polski Rynek Paliw 2006

Raport został podzielony na trzy główne segmenty: wydarzenia, analizę cen oraz prognozy dla rynku. Pamiętaliśmy także o kalendarium najistotniejszych informacji, które obejmuje zmiany w polskim prawie w zakresie niezbędnym dla prowadzenia działalności w sektorze paliw płynnych. Jesteśmy przekonani, że dzięki takiemu rozbiciu treści stanie się dla Państwa funkcjonalną publikacją, po którą będzie można sięgać w poszukiwaniu informacji czy opracowań poszczególnych tematów.

W analizach posługiwaliśmy się danymi liczbowymi udostępnionymi przez Agencję Rynku Energii, Ministerstwo Finansów RP, jednak przede wszystkim korzystaliśmy z informacji, jakie przez cały 2006 r. były gromadzone i dostępne w ramach portalu branżowego – Elektroniczny Rynek Paliw www.e-petrol.pl.

Spis treści

Pobierz

Fragment raportu