Poznaj Raport

Poznaj Raport

Trzynasta edycja Raportu – Polski Rynek Paliw

 

Raport - Polski Rynek Paliw w przystępny sposób pozwoli na zapoznanie się ze zjawiskami i trendami obecnymi na rynkach ropy naftowej i sytuacją krajowego sektora paliwowego. Redakcja dołożyła wielu starań, aby zebrane dane zaprezentować w atrakcyjny sposób w tabelach i wykresach. Jak co roku pojawiły się wywiady z przedstawicielami rynków paliw, biopaliw.

Omawiany w Raporcie rok 2019 był interesujący i z perspektywy kilku miesięcy roku 2020 można by o nim powiedzieć, że na rynku międzynarodowym w większości był trudny do przewidzenia. Przez wiele miesięcy notowania ropy naftowej wahały się za sprawą rynkowej nadpodaży surowca i niestabilnego popytu, wywołanego obawami o coraz dotkliwsze spowolnienie gospodarcze na świecie.

Pomimo niepewności nastrojów ropa gatunku Brent podrożała w ciągu 12 miesięcy o blisko 25 proc., a to oznacza, że 2019 rok przyniósł największą zwyżkę cen ropy od 2016 roku.

Na polskim rynku paliw w minionym roku swoje piętno odcisnęły trzy fakty: proces związany z połączeniem PKN Orlen z Grupą Lotos, awaria rurociągu Przyjaźń, który tłoczy rosyjską ropę do wielu krajów naszego regionu oraz kłopoty finansowe importera paliw do Polski – firmy Onico. Wiosną 2019 r. do Polski dotarła zanieczyszczona ropa, która mogła wywołać poważny kryzys naftowy, jednak zarówno PERN, Lotos, jak i Orlen szybko zareagowały i przeorganizowały dostawy i produkcję w taki sposób, że przedłużająca się awaria w konsekwencji miała niewielki wpływ na ich wyniki.

Zdarzenia, do jakich doszło na międzynarodowym i polskim rynku paliw w roku 2019, bardzo powoli, ale widocznie znajdowały odzwierciedlenie na pylonach stacji benzynowych. Koszty tankowania rosły, ale kierowcy zapamiętają rok 2019 jako czas przeciętnych cen paliw. Dla właścicieli stacji paliw był to jednak rok, kiedy tylko okresowo mogli cieszyć się lepszymi marżami. W ubiegłym roku dużo łatwiej było działać na rynku firmom hurtowo handlującym paliwami. Dzięki zmianom prawnym w praktyce z rynku wyeliminowana została szara strefa, która generowała miliardowe straty dla budżetu państwa i przez kilka lat uniemożliwiała realną i uczciwą konkurencję w tym – i tak niełatwym – biznesie.

Rok 2020 od wczesnej wiosny upływa pod znakiem skutków społecznych i gospodarczych pandemii koronawirusa, która w bardzo dużym stopniu dotknęła branżę ropy i paliw, gdzie okresowo doświadczaliśmy spadku ceny i popytu na surowiec, wynikającego z mniejszego zapotrzebowania na paliwa ze strony transportu, szczególnie samochodowego i lotniczego.