Raport Polski Rynek Paliw 2012/2013

Tegoroczna, siódma już edycja publikacji tradycyjnie zwiera prezentację i analizy kluczowych procesów i tendencji, które oddziaływały na rodzimą branżę paliwową w 2012 roku. Uwzględniliśmy wydarzenia, które miały miejsce na globalnym rynku naftowym oraz to w jaki sposób wpłynęły one na obrót paliwami w Polsce. Nie zabrakło analizy perspektyw stojących przed sektorem, pod lupą wzięliśmy również segment handlu detalicznego oraz problem związany z wciąż rosnącą szarą strefą i jego oddziaływaniem na ceny w sektorze hurtowym.

Jednym z kluczowych tematów podjętych w nowej edycji jest nowelizacja ustawy VAT i rządowy projekt propozycji zmian w zakresie tego podatku, który ma ograniczyć nadużycia podatkowe w obrocie paliwami. Eksperci z kancelarii Ożóg i Wspólnicy wyjaśniają mechanizm solidarnej odpowiedzialności oraz zakres jego stosowania w Europie.

Spis treści

Tradycyjnie zamieszczamy w raporcie analizy cen benzyn, oleju napędowego, biopaliw i LPG polskich producentów w 2012 r. oraz prognozy na 2013. Dzięki tej wiedzy możliwe jest zaplanowanie rozwoju biznesu, działającego w sektorze handlu paliwami.

Pobierz

Fragment raportu

Mocną stroną Raportu Polski Rynek Paliw są publikacje powstałe w wyniku współpracy z ekspertami i uczestnikami rynku paliwowego. Nowością tegorocznej edycji raportu jest ranking prawie 200 firm, prezentujący najlepiej prosperujące podmioty w sektorze paliwowym. Uszeregowane pod względem przychodów ze sprzedaży oraz zysków netto pozwalają odpowiedzieć na pytanie o układ sił na rodzimym rynku.

Pobierz

Spis tabel i wykresów

Stałym już elementem są czytelne tabele i równie przejrzyste wykresy oraz mapy, które ilustrują informacje podane przez autorów w tekście.

Pobierz