Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023

Raport - Polski Rynek Paliw 2022/2023

Najnowszy raport już w sprzedaży

Co oferuje Raport

Kalendarium najważniejszych wydarzeń z ubiegłych lat

Najnowsze rankingi firm z sektora paliwowego, BIO i LPG

Ciekawe felietony, analizy i prognozy pisane przez znawców rynku

Wywiady z przedstawicielami największych firm na rynku paliw

Informacje o zmianach prawnych oraz przydatne porady

Przejrzystą prezentację danych na wykresach i tabelach

W tegorocznej edycji

Wprowadzenie

Okres, który mamy za sobą, był niezwykle interesujący, bowiem w polskiej gospodarce doszło do oczekiwanej w ostatnich miesiącach wielkiej fuzji, czyli połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, a część rafinerii Lotosu trafiła w ręce potężnego międzynarodowego gracza – Saudi Aramco. Zmiany zaszły też w segmencie detalicznym, gdzie większość stacji należących do Grupy Lotos przejął węgierski MOL, którego logo coraz częściej zaczęło pojawiać się przy polskich drogach. W cieniu zmian własnościowych w życie weszły nowe regulacje prawne, które mogą wyraźnie zmienić obraz funkcjonowania rynku paliw w Polsce. O tym wszystkim piszemy w raporcie, w którym informacje podzieliliśmy na segment paliw tradycyjnych zarówno w hurcie jak i detalu, biopaliw i LPG, a kluczowe informacje liczbowe przedstawiliśmy na przejrzystych wykresach i w tabelach. Dzięki takiej prezentacji wiedzy, analiz i opracowań korzystanie z przygotowanych przez nas informacji jest wygodne z punktu widzenia zainteresowań uczestników i obserwatorów polskiego rynku paliw. Choć przygotowaliśmy publikację przede wszystkim z myślą o uczestnikach rynku paliw płynnych w Polsce oraz osobach i firmach zainteresowanych tym segmentem polskiej gospodarki, to lektura może okazać się przydatna dla osób kształcących się oraz instytucji rządowych, bowiem stanowi cenne źródło syntetycznej wiedzy o krajowym rynku paliw.

Paliwa hurtowe
Paliwa płynne rynek hurtowy

 • Pandemia, wojna, recesja – rynek ropy w latach 2022-2023
 • Lata 2022-2023 na hurtowym rynku paliw tradycyjnych w Polsce
 • Lata 2022 i 2023 na hurtowym rynku paliw w Polsce – analiza cenowa i prognoza na rok 2024
 • SENT Connect – dlaczego dalej nie wszedł w życie?
 • Wielka transformacja rynku paliw Ukrainy

Paliwa detaliczne
Paliwa płynne rynek detaliczny

 • Polski detaliczny rynek paliw płynnych w latach 2022-2023: nowe wyzwania i perspektywy
 • Analiza detalicznych cen paliw w latach 2022-2023 wraz z prognozą cenową
 • System kaucyjny w Polsce – przeszłość w nowej odsłonie
 • Prąd i wodór – przejściowy trend czy paliwa przyszłości?

Biopaliwa
Biopaliwa

 • Przegląd wydarzeń na krajowym rynku biokomponentów i biopaliw
 • Unijna Baza Danych (UDB) jako narzędzie wspomagające certyfikację biokomponentów
 • Przepisy o biokomponentach i biopaliwach
 • TOP25 firm branży biopaliw

LPG
LPG

 • Wielkiej zmiany nie będzie? Rynek gazu LPG w Polsce w roku 2023
 • Zapewnienie dostaw gazu dla naszych klientów traktujemy zawsze jako nasz priorytet
 • Sytuacja cenowa na polskim rynku gazu płynnego w 2023 roku i prognoza na rok 2024
 • Unia walczy z technologią spalania
 • Rynek LPG w obecnej formie przetrwa maksymalnie kilka dekad
 • TOP30 branży LPG


Zamów Raport

1

Wypełnij formularz

Podaj dane potrzebne do kontaktu.
2

Poczekaj na kontakt

Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie.
3

Obierz raport

Wysyłką kurierską dostarczymy raport.

Jesteś zainteresowany?

*pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Information Market S.A.: 71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl.
 3. Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru akcjonariuszy i wypełniania obowiązków wynikających z posiadaniem przez Pana statusu akcjonariusza spółki oraz na podstawie art. 6 pkt 1f tegoż rozporządzenia w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na przesyłaniu informacji drogą pocztową lub elektroniczną, oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 4. Odbiorcami Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiot świadczący usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
 5. Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres posiadania przez Pana statusu akcjonariusza Information Market S.A. oraz przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
 7. Posiada Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych.
 8. Posiada Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień jako akcjonariuszy.
©2001-2024 Information Market S.A. | Wszelkie prawa zastrzeżone